Motels & paradores Dhaka, Bangladesh

  Le catalogue des sociétés

Bakshi Bazar, Dhaka, Bangladesh 

Bangla Bazar Road, Dhaka 

11/3, Shiddheswari Lane, Dhaka 

Municipal Road, Dhaka 

5 Hatir Jheel Link Road, Dhaka 
web
Dhaka 
web
5 Hatir Jheel Link Road, Dhaka 

Eskatan Garden Road, Dhaka 

140 Green Road, Dhaka 
web
Basaboo, Dhaka, Bangladesh 

Rahmatganj, Dhaka 

ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, Shaheed Tajuddin Ahmed Avenue, Dhaka 
+880 1778-240630
web, Téléphone
Rahmatganj, Dhaka 
+880 2-7315076
web, Téléphone
5 Hatir Jheel Link Road, Dhaka 

Rahmatganj, Dhaka 

Noboray Lane, Dhaka 

5 Hatir Jheel Link Road, Dhaka